ALMA antenna backup structure (part 5)

Working on the construction of the backup structure of a European antenna for ALMA.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabus09e
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
922,9 KB

For Broadcasters