ALMA Base Delivery (part 8)

Delivery of the base of a European antenna for ALMA to the Operations Support Facility.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabaseaug09h
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,2 MB

Medium

Flash Mesatar
2,8 MB

Small

QT e vogël
829,6 KB

For Broadcasters