Moving ALMA antennas

The movement of antennas for ALMA at the Array Operations Site (AOS) on the Chajnantor plateau in northern Chile.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almaant10aos2
Data e Publikimit:Dhj 31, 2010, 22:58 CET
Kohëzgjatja:22 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
3,9 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters