Moving ALMA antennas

The movement of antennas for ALMA at the Array Operations Site (AOS) on the Chajnantor plateau in northern Chile.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almaant10aos10
Data e Publikimit:Dhj 31, 2010, 22:57 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,6 MB

Small

QT e vogël
843,0 KB

For Broadcasters