The future ALMA array on Chajnantor (artist’s rendering) - 2

Artist's rendering of the ALMA Array on the Chajnantor plateau.

Të drejtat:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)

Rreth kësaj Videoje

Id:almaanimation2011b
Data e Publikimit:Oct 7, 2011, 10:07 CEST
Kohëzgjatja:36 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
8,2 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,7 MB
Flash Mesatar
7,3 MB

Small

QT e vogël
1,9 MB

For Broadcasters


Shih dhe