The future ALMA array on Chajnantor (artist’s rendering) — 2

Artist's rendering of the ALMA Array on the Chajnantor plateau, in an extended configuration.

Të drejtat:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)

Rreth kësaj Videoje

Id:almaanimation2
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,4 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters