ALMA Antennas at Chajnantor (time-lapse)

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2010timelapseb
Data e Publikimit:Maj 17, 2010, 13:58 CEST
Kohëzgjatja:20 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,8 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters