ALMA antennas at Chajnantor

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2010chajantk
Data e Publikimit:Maj 17, 2010, 13:58 CEST
Kohëzgjatja:33 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
7,9 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,8 MB
Flash Mesatar
6,6 MB

Small

QT e vogël
2,0 MB

For Broadcasters


Shih dhe