ALMA compilation 2007

The material has been edited especially for broadcast use, without commentary or music.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2007comp
Data e Publikimit:Mar 8, 2010, 14:00 CET
Kohëzgjatja:58 m 35 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


Large

QT e madhe
920,1 MB

Medium

Flash Mesatar
872,1 MB

Small

QT e vogël
225,8 MB

For Broadcasters


Shih dhe