The ALMA array at the Chajnantor plane (part 9)

The ALMA array at the Chajnantor plane (part 9). This video was produced in 2012.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma12chaj9
Data e Publikimit:Nën 20, 2012, 10:39 CET
Kohëzgjatja:25 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
5,6 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,6 MB
Flash Mesatar
5,0 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters


Shih dhe