The ALMA array at the Chajnantor plane (part 13)

The ALMA array at the Chajnantor plane (part 13). This video was produced in 2012.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma12chaj13
Data e Publikimit:Nën 20, 2012, 10:39 CET
Kohëzgjatja:22 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
4,2 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters