The assembling of an ALMA antenna at the Operations Site Facility (OSF) 3

The assembling of an ALMA antenna at the Operations Site Facility (OSF).

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma10dishmount3
Data e Publikimit:Jan 19, 2011, 11:50 CET
Kohëzgjatja:20 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,3 MB

Medium

Flash Mesatar
3,8 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters