The assembling of an ALMA antenna at the Operations Site Facility (OSF) 1

The assembling of an ALMA antenna at the Operations Site Facility (OSF).

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma10dishmount1
Data e Publikimit:Jan 19, 2011, 11:50 CET
Kohëzgjatja:37 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
8,3 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
12,3 MB
Flash Mesatar
7,6 MB

Small

QT e vogël
2,0 MB

For Broadcasters