Correlator

The Correlator at the ALMA Array Operations Site (AOS) Technical Building.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma10correlator1
Data e Publikimit:Dhj 31, 2010, 22:32 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
4,3 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters