Inside and outside

Inside view of the ALMA Array Operations Site (AOS) Technical Building, offering a stunning vista of the surrounding landscape as well. 

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09aos9
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:14 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
2,8 MB

Medium

Flash Mesatar
2,4 MB

Small

Flash i vogël
996,8 KB
QT e vogël
756,2 KB

For Broadcasters