ALMA surroundings — 5

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma-almasurround5
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
3,0 MB

Small

QT e vogël
838,9 KB

For Broadcasters