Images of Shoemaker-Levy 9 impact on Jupiter

Observations of Shoemaker-Levy 9 impacting Jupiter.

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:sl-9-timmi-2
Tipi:Ngjitje
Data e Publikimit:Mar 29, 2019, 15:00 CET
Publikime të ngjashme:eso1906
Përmasat:5061 x 5197 px

Rreth objektit

Emri:Jupiter
Tipi:Solar System : Interplanetary Body : Comet
Solar System : Planet
Solar System
Kategori:Solar System

Formate Fotografish

JPEG i madh
5,0 MB
Publikim JPEG
3,1 MB