Minor planet (4015) / comet Wilson–Harrington

A wide-field image around the Minor Planet (4015) / Comet Wilson–Harrington.

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:eso9212d
Tipi:Vëzhgim
Data e Publikimit:Gus 18, 1992, 11:04 CEST
Publikime të ngjashme:eso9212
Përmasat:8880 x 12120 px

Rreth objektit

Emri:Comet Wilson-Harrington, Minor Planet (4015)
Tipi:Solar System : Interplanetary Body : Comet
Kategori:Solar System

Formate Fotografish

JPEG i madh
23,0 MB
Publikim JPEG
4,5 MB

Ngjyra & filtera

BandaTeleskopi
Optik
B
Other

 

Shih dhe