Composite of images of NGC 4993 and kilonova

This composite shows images of the galaxy NGC 4993 and a kilonova explosion resulting from the merger of two neutron stars.

Të drejtat:

ESO/N.R. Tanvir, A.J. Levan and the VIN-ROUGE collaboration

Rreth fotografisë

Id:eso1733r
Tipi:Ngjitje
Data e Publikimit:Oct 16, 2017, 16:00 CEST
Publikime të ngjashme:eso1733
Përmasat:2175 x 1023 px

Rreth objektit

Tipi:Local Universe : Star : Type : Variable
Kategori:Galaxies
Stars

Formate Fotografish

JPEG i madh
449,3 KB

E zmadhueshme


Wallpaper

1024x768
189,7 KB
1280x1024
273,5 KB
1600x1200
367,4 KB
1920x1200
437,5 KB
2048x1536
527,9 KB

 

Shih dhe