Představa prachových zrn v prachoplynném disku

Předpokládá se, že kamenné planety vznikají v důsledku náhodných kolizí a slepování původně mikroskopických částic v discích hmoty kolem hvězd. Tato drobná zrníčka známá jako kosmický prach se podobají velmi jemným sazím či písku. Astronomové využívající přístroj ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) objevili, že vnější oblasti prachového disku kolem hnědého trpaslíka - objektu podobného obřím plynným planetám, který je příliš malý, aby zářil jako hvězda - obsahují až milimetrová pevná zrnka. Jsou tedy podobná těm, které nalézáme v hustších discích kolem mladých hvězd. Překvapivý objev je tvrdým oříškem pro současné teorie vzniku kamenných planet o velikosti Země a naznačuje, že tyto objekty by mohly být ve vesmíru ještě početnější, než se dříve myslelo.   

Video znázorňuje představu disku hmoty kolem a detailní pohled na jemná prachová zrnka která se v něm srážejí a slepují do větších struktur.

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO) Music: movetwo

O videu

Id:eso1248b
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:30. listopadu 2012 12:00:00
Související články:eso1248
Doba trvání:48s

O objektu

Jméno:ISO-Oph 102
Typ:• X - Stars

HD


Large

Velký QuickTime
12,5 MB

Medium

Video podcast
8,9 MB

Small

Malý FLASH
3,7 MB
Malý QuickTime
3,2 MB

For Broadcasters

Vysílané SD
244,0 MB

Prohlédněte si také naše