ESOcast 76: A Polarised View of Stellar Magnetism
ESOcast 64: First Ring System Around Asteroid
ESO Trailer 2011
The planetarium show "From Earth to the Universe"
ESOcast 61: Chile Chill 5 - Përshtypje nga La Silla
Filmi mbi ALMA-n – Në kërkim për Origjinën e Kozmosit
APEX Trailer
ALMA Trailer
E-ELT Trailer (Spanish)
Një pamje e ekzoplanetëve me dritë të polarizuar
ESOcast 59: Fotografi të marra nga teleskopi MPG/ESO 2.2-metra
ESO Movie 30a: Europe to the Stars (8-min teaser version)
Globular cluster (fulldome artist's impression)
ESO Movie 30a: Europe to the Stars (short 15-min version)
ESO Movie 28c: Europe to the Stars — Chapter 3 — Seeing Sharp
ESO Movie 28e Europe to the Stars — Chapter 5 — Reaching Out
ESO Movie 28a: Europe to the Stars — Chapter 1 — Going South
ESO Movie 28b: Europe to the Stars — Chapter 2 — Looking Up
ESO Movie 28d: Europe to the Stars — Chapter 4 — Changing Views
ESO Movie 28f: Europe to the Stars — Chapter 6 — Catching Light
ESO Movie 28g: Europe to the Stars — Chapter 7 — Finding Life
ESO Movie 28h: Europe to the Stars — Chapter 8 — Building Big
Simulation of gas cloud approaching the black hole at the centre of the Milky Way (fulldome)
Filmim i ESO-s 55: Inagurimi i ALMA-s
ESOcast 50: Chile Chill 1
duke e shfaqur 1 tek 50 të 2629