Pressmeddelanden 2010

Subscribe to receive news from ESO in your language!
eso1050sv — Organisationsmeddelande
Brasilien går med i Europeiska sydobservatoriet
30 december 2010: Federalrepubliken Brasilien skrev igår under det formella tillträdesavtalet som banar vägen för landet att bli medlem i Europeiska sydobservatoriet ESO (European Southern Observatory). När dess regering har ratificerat detta blir Brasilien det femtonde medlemslandet och det första utanför Europa.
eso1049sv — Pressmeddelande (forskning)
Ljusning för mörka gammablixtar
16 december 2010: Gammablixtar är bland universums mest energirika händelser, men trots detta är en del av dem märkligt ljussvaga i synligt ljus. Den hitintills största studien av dessa så kallade mörka gammablixtar har nu gjorts med instrumentet GROND på 2,2-meter MPG/ESO-teleskopet vid La Silla i Chile. Studien visar att de egendomliga jätteexplosionerna trots allt kan förklaras utan exotiska inslag. Ljussvagheten hos blixtarna kan tillskrivas en kombination av orsaker, varav den viktigaste är förekomsten av stoft och damm mellan jorden och explosionen.
eso1048sv — Bildrelease
Ett myller av uråldriga stjärnor
8 december 2010: Vi känner till ungefär 150 stycken klotformiga stjärnhopar, var och en innehållande ett stort antal gamla stjärnor, som kretsar kring Vintergatan. Den här nya och skarpa bilden av Messier 107, tagen av WFI-kameran på 2,2-metersteleskopet vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile, visar i detalj den inre strukturen i en av dessa klothopar. Studier av dessa myllrande stjärnsamlingar har avslöjat mycket om vår galax historia och om hur stjärnor utvecklas.
eso1047sv — Pressmeddelande (forskning)
En superjords atmosfär analyserad för första gången
1 december 2010: För första gången har atmosfären runt en superjord analyserats av en internationell forskargrupp av astronomer som använde ESO:s jätteteleskop VLT. Planeten, som betecknas GJ 1214b, observerades då den passerade framför sin värdstjärna. En del av ljuset från stjärnan passerade genom planetens atmosfär och forskarna kunde därigenom fastslå att atmosfären antingen mest består av vattenånga alternativt av tjocka moln eller dis. Resultaten från studien publiceras i tidskriften Nature den 2 december 2010.
eso1046sv — Pressmeddelande (forskning)
Mysterium med pulserande stjärnor löst
24 november 2010: Ett internationellt forskarlag har upptäckt den första dubbelstjärnan där en cepheidvariabel och en annan stjärna passerar framför varandra. Därmed har de lyckats komma tillrätta med ett mysterium som rör pulserande stjärnor och som varit utan lösning i decennier. Den högst ovanliga upplinjeringen av de två stjärnornas banor har gjort det möjligt att mäta cepheidens massa med en noggrannhet utan motstycke. Fram till nu så har astronomer haft två oförenliga teorier som anger olika massor för cepheidvariabler. Den nya upptäckten visar att förutsägelsen som härstammar från teorin om stjärnpulsationer är på pricken korrekt, medan förutsägelsen från stjärnutvecklingsteorin inte stämmer med de nya observationerna.
eso1045sv — Pressmeddelande (forskning)
Planet från en annan galax upptäckt
18 november 2010: Ett europeiskt forskarlag av astronomer har upptäckt en exoplanet som kretsar kring en stjärna som lämnat en annan galax för Vintergatan. Upptäckten gjordes med 2,2-meters MPG/ESO-teleskopet vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile. Den Jupiter-liknande planeten är synnerligen ovanlig. Den är i omloppsbana runt en stjärna som börjar närma sig slutet av sitt liv, och planeten kan dessutom vara på väg att bli uppslukad av stjärnan. Planetsystemet ger spännande ledtrådar om vårt eget solsystems avlägsna framtid.
eso1044sv — Bildrelease
“Atomer för fred”: En galaktisk kollision pågår
10 november 2010: Astronomer vid Europeiska sydobservatoriet (ESO) har skapat en spektakulär ny bild av den berömda Atomer för fred-galaxen, som även kallas NGC 7252. Denna galaktiska hopslagning efter en kollision mellan två galaxer ger ett utmärkt tillfälle för astronomerna att studera hur sammansmältande galaxer påverkar universums utveckling.
eso1043sv — Organisationsmeddelande
EVALSO: En ny höghastighetslänk till Chiles observatorier
4 november 2010: En nyinvigd datakabel som sträcker sig hela 100 kilometer genom Chiles karga Atacamaöken ger nya möjligheter för ESO:s Paranalobservatorium och Cerro Armazones-observatoriet. Nu när dessa anläggningar kopplas ihop med Latinamerikas dataryggrad för forskning fylls det sista glappet i en höghastighetslänk mellan observatorierna och Europa.
eso1042sv — Bildrelease
Spiralgalaxer i bara mässingen
27 oktober 2010: Sex spektakulära spiralgalaxer framträder i ett nytt, klart ljus i nya bilder från ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope) vid Paranalobservatoriet i Chile. Bilderna, som har tagits i infrarött ljus med den kraftfulla kameran HAWK-I, kommer att hjälpa astronomer till att förstå mer om hur de gåtfulla spiralmönstrena i dessa galaxer bildas och utvecklas.
eso1041sv — Pressmeddelande (forskning)
Den mest avlägsna galaxen framträder ur den kosmiska dimman
20 oktober 2010: Ett europeiskt forskarlag har med ESOs Very Large Telescope mätt avståndet till den mest avlägsna galaxen som hittills upptäckts. Genom att noggrannt analysera det svaga skenet av infrarött ljus från galaxen har de upptäckt de ser galaxen som den var när universum bara var 600 miljoner år gammalt (vid en rödförskjutning på 8,6). Det här är första gången som astronomer har lyckats bekräfta att de ser en galax vars ljus håller på att skingra den dimma av vätgas som fyllde kosmos när universum ännu var mycket ungt. Resultaten publiceras i tidskriften Nature den 21 oktober.
eso1040sv — Pressmeddelande (forskning)
Sakta men säkert: så växer galaxer
13 oktober 2010: Med hjälp av nya observationer gjorda med ESO:s VLT har astronomer lyckats bevisa att unga galaxer kan växa genom att suga in omgivande gas och använda den som bränsle för att skapa mängder av nya stjärnor. Detta kan ge svar på en av de hetaste frågorna inom den moderna astrofysiken: varför den typiska galaxen gick dramatiskt upp i vikt under de första miljarder åren efter big bang. Forskningsresultaten presenteras i veckans nummer av tidskriften Nature.
eso1039sv — Bildrelease
Enhörningens hemlighet avslöjas av VISTA-teleskopet
6 oktober 2010: En ny bild tagen med ESO:s VISTA-teleskop avslöjar ett märkvärdigt kosmiskt landskap av gasstrimmor, mörka moln och unga stjärnor i stjärnbilden Enhörningen. I området, som kallas Monoceros R2, bildas nya stjärnor inuti ett enormt mörkt moln. Regionen är nästan osynlig i synligt ljus på grund av mängden interstellärt stoft, men gör här ett effektfullt intryck i infrarött ljus.
eso1038sv — Bildrelease
En elegant galax i ett nytt ljus
22 september 2010: En ny bild tagen med den kraftfulla kameran HAWK–I på ESO:s jätteteleskop VLT i Chile visar den vackra stavspiralgalaxen NGC 1365 som den ser ut i infrarött ljus. NGC 1365 ingår i en galaxhop i stjärnbilden Ugnen och är belägen ungefär 60 miljoner ljusår från jorden.
eso1037sv — Bildrelease
En närbelägen galax som liknar vår
8 september 2010: ESO har publicerat en ny spektakulär bild av spiralgalaxen NGC 300. Den liknar Vintergatan, men tillhör en galaxgrupp ungefär sex miljoner ljusår från oss i stjärnbilden Bildhuggaren. Bilden, som avslöjar hur galaxen är uppbyggd i enastående detalj, är ett resultat av 50 timmars exponering med vidvinkelkameran WFI vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile. På himlen täcker NGC 300 ett område stort som två tredjedelar av en fullmåne.
eso1036sv — Bildrelease
En galax med supervind: NGC 4666
1 september 2010: Galaxen NGC 4666 intar huvudpositionen i mitten av den här nya bilden, tagen i synligt ljus med vidvinkelkameran WFI på MPG/ESO–2.2–meter-teleskopet vid La Silla-observatoriet i Chile. NGC 4666 är en spännande galax med mycket livlig stjärnbildning och en ovanlig “supervind” som består av gas som strömmar ut från galaxen. Den har tidigare observerats i röntgenstrålning av ESA:s rymdteleskop XMM-Newton. Den aktuella bilden togs för att detaljstudera andra källor som upptäckts i röntgenobservationerna.
eso1035sv — Pressmeddelande (forskning)
Rekordmånga planeter upptäckta runt solliknande stjärna
24 augusti 2010: Genom att använda ESO:s världsledande HARPS-instrument har astronomer upptäckt ett planetsystem som innehåller minst fem planeter i omloppsbana runt den solliknande stjärnan HD 10180. Forskarna har även suggestiva bevis för att ytterligare två planeter kan finnas i systemet, den ena av dem skulle om den bekräftas vara den lättaste planet man någonsin upptäckt. Detta skulle betyda att systemet liknar vårt solsystem i förhållande till antalet planeter (sju stycken, i jämförelse med solsystemets åtta). Dessutom har forskarlaget funnit bevis för att avstånden mellan planeterna och deras stjärna följer ett regelbundet mönster, vilket också är fallet i vårt solsystem.
eso1034sv — Pressmeddelande (forskning)
Vad krävs för att skapa ett svart hål?
18 augusti 2010: Med hjälp av ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope) har europeiska astronomer för första gången bevisat att en magnetar – en ovanlig sorts neutronstjärna – bildades ur en stjärna med massa minst 40 gånger större än solen. Resultatet innebär en ordentlig utmaning för dagens teorier om hur stjärnor utvecklas. En så pass tung stjärna väntades skapa ett svart hål i slutet av sitt liv, inte en magnetar. Nu väcks en fundamental fråga: exakt hur tung behöver en stjärna vara för att kunna sedan bli ett svart hål?
eso1033sv — Bildrelease
Stjärndagis i blickfånget för ambitiös kartläggning
11 augusti 2010: Som en del av ett nytt kartläggningsprojekt har astronomer tagit en spektakulär bild av Tarantelnebulosan i det Stora magellanska molnet. I kartläggningen, som görs med ESO:s teleskop VISTA bevakar astronomer himlen kring våra granngalaxer de Magellanska molnen. Den nya panoramabilden i infrarött ljus fångar både nebulosans detaljer och den stjärnrika himlen omkring den. Bilden togs i inledningen av en mycket ambitiös kartläggning av våra granngalaxer de Magellanska molnen och deras omgivning.
eso1032sv — Pressmeddelande (forskning)
Exploderande stjärna synas i 3D
4 augusti 2010: Astronomer har använt ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope) för att för första gången ge en tredimensionell bild över den inre delen av materialet som slängts ut i rymden av en stjärna som nyligen exploderat, en supernova. Smällen var enligt de nya resultaten inte bara kraftfull: den var också mer koncentrerad åt ett håll, vilket tyder starkt på att supernovan måste ha varit mycket osymmetrisk. Det i sin tur stödjer de senaste datormodellerna av supernovaexplosioner.
eso1031sv — Bildrelease
Lysande stjärna i regnbågsmiljö
28 juli 2010: En spektakulär ny bild från ESO:s vidvinkelkamera WFI vid La Silla-observatoriet i Chile visar den lysande och ovanliga stjärnan WR 22 och dess färggranna omgivning. WR 22 är en mycket het och starkt lysande stjärna som kastar sin atmosfär ut i rymden i en takt som överstiger solens med många miljoner gånger. Stjärnan ligger i den dramatiska Carina-nebulosan, ur vilken den en gång bildades.
Visar 1-20 av 50