Et nærmere blikk på kulehopen 47 Tucanae

Videosekvensen starter med et overblikk over dverggalaksen Lille magellanske sky, før vi zoomer inn mot den lyssterke og vakre kulehopen 47 Tucanae, som tilhører vår egen galakse. Til sist sees et detaljert, infrarødt bilde av hopen, tatt med VISTA-teleskopet ved ESOs Paranal-observatorium i Chile.

Kilde:

ESO/Digitized Sky Survey 2/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud Survey/Stanislav Volskiy
Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit
Music: movetwo

Om videoen

ID:eso1302a
Språk:no
Publiseringsdato:Jan 10, 2013, 12:00 CET
Relaterte pressemeldinger:eso1302
Spilletid:56s

Om objektet

Navn:47 Tucanae, NGC 104
Type:• Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Globular
• X - Star Clusters

HD


Large

Stor QuickTime
13.1 MB

Medium

Video-podcast
9.8 MB
Mellomstor Flash
13.2 MB

Small

Liten Flash
6.0 MB
Liten QuickTime
3.2 MB

For Broadcasters

Broadcast SD
284.8 MB

Se også