Å forberede en revolusjon

Astronomi er inne i en gyllen æra. De siste par tiårene er det gjort fantastiske oppdagelser som har begeistret mennesker fra alle samfunnslag. Oppdagelsene strekker seg fra de første planeter som kretser rundt andre stjerner, til det akselererende univers som er dominert av mørk materie og mørk energi.

Artist impression of the E-ELT

Europa er i teten innenfor alle områder av moderne astronomi, mye takket være de bakkebaserte observatoriene som drives av ESO, den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjon i verden. Utfordringen framover er å befeste og styrke denne posisjonen. Dette skal oppnås med et revolusjonerende bakkebasert teleskopkonsept, European Extremely Large Telescope (E-ELT), som er i en helt annen liga enn de fasiliteter som finnes i dag. En slikt teleskop kan meget vel komme til å revolusjonere vår oppfatning av universet på samme måte som Galileo Galileis teleskop gjorde for 400 år siden.

E-ELT, med en speildiameter på 39 meter, er nå inne i en meget detaljert designfase. Byggingen er planlagt å starte i slutten av 2014, og teleskopet ventes å være i drift i begynnelsen av neste tiår.

Teleskopets "øye" vil være nesten en halv fotballbane i diameter og samle 15 ganger mer lys enn dagens største optiske teleskoper. Teleskopet har en nyskapende fem-speilsdesign med innebygd adaptiv optikk for å motvirke effektene fra den turbulente jordatmosfæren og således gi eksepsjonell bildekvalitet. Hovedspeilet skal bestå av nesten 800 sekskantede segmenter.

Tilbake            Neste