Universums första objekt

Artist impression of the E-ELTGenom att undersöka de mest avlägsna objekten kommer E-ELT att hjälpa oss förstå de första objekten i universum och hur de bildades: de första stjärnorna, ur-galaxerna och svarta hål och hur de är kopplade till varandra. Studier av extrema objekt som svarta hål kommer att dra nytta av E-ELT för att ge oss nya insikter om tidsberoende fenomen kopplade till de olika processer som är aktiva i närheten av kompakta objekt.

E-ELT:s design gör att det kan studera de första galaxerna i detalj och följa deras utveckling genom kosmisk tid. Observationer av dessa tidiga galaxer med E-ELT kommer att ge oss ledtrådar som kan hjälpa oss förstå hur dessa objekt bildas och utvecklas. Utöver det kommer E-ELT att vara ett unikt verktyg för att undersöka halterna av de olika grundämnena i universum och hur de ändras med tiden, och även för att förstå galaxernas stjärnbildningshistorier.

Ett av de mest spännande målen med E-ELT är möjligheten att direkt mäta universums accelererande expansion. En sådan mätning skulle ha stor betydelse för vår förståelse av universum. E-ELT kommer också att leta efter möjliga förändringar med tiden i de fundamentala fysiska konstanterna. En otvetydig mätning av sådana variationer skulle få långtgående konsekvenser för vår förståelse av fysikens lagar.

Tillbaka            Nästa