Att göra affärer med ESO

ESO:s forskare och ingenjörer arbetar aktivt tillsammans med kollegor från Europas industrier och andra europeiska forskningsinstitutioner för att utveckla väsentlig teknik för framtiden. Utan den aktiva och entusiastiska insatsen från kommersiella partners i alla medlemsländer och Chile, skulle inte sådana projekt vara möjliga. Teknikspridningen ökar värdet av ESO:s forsknings- och utvecklingsarbete för hela samhället, och i synnerhet i ESO:s medlemsländer.

En del av dessa forsknings- och utvecklingsaktiviteter rör nya optomekaniska och optoelektroniska system samt styrning av tung utrustning med extremt hög noggrannhet.  Andra handlar om hårdvara och mjukvara för komplexa teleskop och instrument, matematiskt avancerad bildanalys samt bästa möjliga handhavande, arkivering och åtkomst av extremt stora datamängder.  ESO utvecklade den omvälvande ”aktiva optiken” och spelade en viktig roll för att utveckla ”adaptiv optik” för civilt bruk. AO-system är inte bara av största vikt för nästa teleskopgeneration, utan ingår numera i optisk ingenjörsverksamhet i allmänhet.  Så används till exempel numera teknik för vågfrontsavkänning i modern medicin tillsammans med laserkirurgi för att rätta till högre ordningars avbildningsfel i ögat. 

Även när det gäller teknisk utveckling uppehåller ESO nära kontakter med många forskargrupper vid universitetsinstitutioner i och utanför medlemsländerna.  Således är astronomer i medlemsländerna högst delaktiga i planerandet och framtagandet av vetenskapliga instrument för VLT/VLTI och för ALMA, såväl som för andra existerande eller planerade teleskop.  Instrumentutveckling erbjuder viktiga tillfällen för framstående nationella forskningscentra att dra till sig många unga forskare och ingenjörer.