Evenemang, utställningar och kampanjer

Utöver att förmedla viktiga nyheter till medier och allmänhet via pressmeddelanden, pressbilder och videoupptagningar ordnar ESO ibland även särskilda evenemang för press och allmänhet. Exempel på sådana evemenang är Öppet hus-dagar, möten för informationsutbyte och för att förstärka banden mellan ESO och dess partners i industrin, samt pressevenemang som handlar om viktiga tekniska och vetenskapliga utvecklingar.

ESO koordinerar ofta vetenskapliga aktiviteter i samband med viktiga astronomiska fenomen. Information finns om tidigare händelser som solförmörkelsen 1999 och Venuspassagen 2004Information om tidigare astronomiska händelser där ESO varit inblandad finns kvar på ESO:s webb.

För information om kommande astronomiska händelser och ESO:s aktiviteter kring dessa, kontakta ESON:s kontaktpersoner i Sverige.

Nyheter och evenemang med koppling till ESO:s utbildningsprogram släpps av ESO:s utbildningskontor som erbjuder stöd för utbildning inom astronomi och astrofysik, framförallt på högstadie- och gymnasienivå. Detta innefattar vissa läromedel, kurser för lärare och särskilda utbildningsprojekt.

Det finns inga planerade evenemang just nu.