Colaborări

Colaborări în domeniul științei

ESO are un program amplu pentru post-doctoranzi (tineri astronomi cu titlul de doctor în astronomie) și studenți, contribuind astfel la mobilitatea oamenilor de știință europeni. Cercetătorii experimentați din statele membre și alte țări lucrează pentru perioade determinate în timpul vizitelor la locațiile ESO. În plus, ESO propune un program dinamic de conferințe internaționale, având ca temă principalele realizări științifice și tehnologice ale astronomiei, și furnizează sprijin logistic pentru revista internațională Astronomy & Astrophysics.

Colaborări în domeniul industriei

Pentru a oferi utilizatorilor telescoape și instrumente din ce în ce mai bune, ESO cooperează îndeaproape cu un număr mare de industrii europene de înaltă tehnologie. De fapt, industria europeană joacă un rol decisiv în realizarea proiectelor propuse de ESO. Fără participarea activă și entuziastă a partenerilor comerciali din toate țările membre, plus Chile, asemenea proiecte nu ar fi posibile. Mai multe detalii pot fi găsite în rubrica „Relațiile cu industria”.

ESO și Uniunea Europeană

ESO este principala organizație europeană pentru astronomia terestră. De la înființarea sa în 1962 a devenit principalul dezvoltator și operator al celor mai mari proiecte de infrastructură pentru cercetare în astronomie. De asemenea, în concordanță cu termenii convenției sale, a jucat un rol important în ceea ce privește încurajarea și organizarea cooperării europene în astronomie, în general. ESO este astfel pregătit să aducă o contribuție majoră la crearea Spațiului European de Cercetare, o inițiativă a Uniunii Europene care urmărește să sprijine procesul european de R&D (cercetare și dezvoltare) și să susțină eforturile Europei de a realiza așa-numitele obiective ale Lisabonei. Interacțiunea dintre ESO și Uniunea Europeană constă în:

  • acțiuni directe, realizate prin intermediul programelor-cadru;
  • participarea în rețele finanțate de UE, precum OPTICON și ASTRONET;
  • activități realizate în cadrul EIROforum.

În timp ce unele activități sunt strâns legate de R&D și adesea în legătură directă cu proiectele specifice ale ESO, altele vizează promovarea publică și educația. De asemenea, ESO participă la discuțiile aflate în desfășurare asupra politiciilor științifice la nivel european, care vizează dezvoltarea Spațiului European de Cercetare.