Teleskop VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy)

VISTA ― Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy ― jest częścią Obserwatorium Paranal. VISTA pracuje na falach bliskiej podczerwieni i jest największym na świecie teleskopem do przeglądów nieba. Duże zwierciadło, szerokie pole widzenia oraz bardzo czułe detektory ukażą  całkowicie nowy widok nieba południowego.

Teleskop znajduje sie na szczycie sąsiadującym do góry, na której stoi teleskop VLT i ma takie same wyjątkowe warunki obserwacyjne.

Zwierciadło główne VISTA mierzy 4,1 metra średnicy. W terminologii fotograficznej można mówić o 67 megapikselowej kamerze cyfrowej z soczewką 13 000 mm f/3,25.

W sercu teleskopu kryje się olbrzymia trzytonowa kamera z 16 najnowocześniejszymi detektorami czułymi na podczerwień.

Czas obserwacyjny VISTA będzie całkowicie dedykowany wykonywaniu systematycznych map nieba i sześciu wielkim publicznym przeglądom nieba, które zużyją większość czasu teleskopu w ciągu pierwszych pięciu lat działania. Część projektów będzie badać małe fragmenty nieba przez długi okres czasu, aby wykryć ekstremalnie słabe obiekty, natomiast inne będą przeglądami całego nieba południowego. Wyniki obserwacji utworzą olbrzymią nową kolekcję danych, która będzie wspierać badania w wielu innych projektach astronomicznych od analiz małych ciał układu Słonecznego po kosmologiczne rozważania natemat ciemnej materii i ciemnej energii. W przypakdu naszej Galaktyki VISTA może znaleźć wiele nieznanych do tej pory brązowych karłów oraz przetestować koncepcje odnośnie natury ciemnej materii. Korzystajacy z VISTA astronomowie będą mogli stworzyć trójwymiarowe mapy około 5% całego obserwowalnego Wszechświata. Co więcej, VISTA będzie potężnym narzędziem do odkrywania odległych kwazarów i badania ewolucji galaktyk oraz gromad galaktyk. Dzięki poszukiwaniom bardzo odległych gromad galaktyk pomoże zbadać naturę ciemnej energii.

VISTA została opracowana przez konsorcjum 18uniwersytów w Wielkiej Brytanii, kierowane przez Queen Mary, University of London. Teleskop stał się wkładem rzeczowym do ESO jako część porozumienia akcesyjnego Wielkiej Brytanii. Zarządzanie projektem teleskopu i jego budową leży w gestii Science and Technology Facilities Council UK Astronomy Technology Centre (STFC, UK ATC).

10 grudnia 2009 r. teleskop został tymczasowo zaakceptowany przez ESO i obecnie jest zarządzany przez ESO.

Cele naukowe

Dedykowany przeglądom nieba. Gwiazdy zmienne, głębokie przeglądy, brązowe karły.

Więcej o VISTA

VISTA

Name: Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Site: Cerro Paranal
Altitude: 2518 m
Enclosure: Compact optimised cylindrical enclosure
Type: Near-infrared survey telescope
Optical design: Modified Ritchey-Chrétien Reflector with corrector lenses in camera
Diameter. Primary M1: 4.10 m
Material. Primary M1: ZeroDur
Diameter. Secondary M2: 1.24 m
Material. Secondary M2: Astro-Sitall
Mount: Alt-Azimuth fork mount
First Light date: 11 December 2009
Active Optics: Yes
Images taken with VISTA: Link
Images of VISTA: Link
Press Releases with VISTA: Link
Did you know?
The Paranal observatory site is so remote that everything needed must be brought in specially. The 60 000 litres of water that are used per day are delivered by truck from Antofagasta.