How to enter

Тук можете да намерите указания как да се включите в състезанието. Моля проверете списъка на често задаваните въпроси (FAQ).
Ако имате допълнителни въпроси относно състезанието, или проблеми с уеб-формулярите, можете да се обърнете към eduinfo@eso.org.


Кой може да участва в състезанието?

 • Състезанието е отворено за ученици от целия свят, записани в основни или средни училища към 29 февруари 2008.
 • В Catch a Star Изследователи могат да участват отбори от 1 до 3 ученика, както и един преподавател. Големите награди, посещения на обсерваториите на ESO, могат да бъдат присъдени единствено на европейски и чилийски отбори, съставени от ученици, най-малко на 15 годишна възраст към 29 февруари 2008.
 • В Catch a Star Авантюристи и Catch a Star Художници могат да участват отделни ученици или по-големи ученически групи.
 • Никой не може да участва в повече от едно от направленията на състезанието. Един ученик не може да участва в повече от един отбор в Catch a Star Изследователи или Catch a Star Авантюристи (но пък отборите могат да изпращат повече от един проект за Catch a Star Изследователи).
 • Членове на семействата на служители на ESO или на международното жури не могат да участват в Catch a Star Изследователи.

Какво трябва да направя?

Catch a Star Изследователи

Заемете се с написването на статия на избрана от вас астрономическа тематика (това може да е астрономически обект, явление, наблюдение, научен проблем, теория и т.н.). Разучете как телескопите на ESO като Very Large Telescope (VLT), ALMA submillimetre/millimetre telescope или European Extremely Large Telescope (E-ELT) могат да дадат нова ценна информация за избраната тема. Също така, можете да включите и практически упражнения, като ваши собствени наблюдения или опити.

Статията трябва да е написана на английски език.

Моля следвайте правилата и напътствията, дадени по-долу, в секцията "Какво трябва да включва проекта ми?".

Catch a Star Авантюристи

Заемете се с написването на статия на избрана от вас астрономическа тематика. Write a report about an astronomical topic of your own choice (това може да е астрономически обект, явление, наблюдение, научен проблем, теория и т.н.). Можете да включите и практически упражнения, като ваши собствени наблюдения или опити. Може и да опишете училищно занимание, като организирането на 'ден на астрономията' или наблюдателни лагери с класа.

Не е задължително статията ви да е на английски, но ако все пак пишете на друг език, започнете проекта си с кратко резюме на на английски.

Моля следвайте правилата и напътствията, дадени по-долу, в секцията "Какво трябва да включва проекта си?".

Catch a Star Художници

Можете да участвате с ваша рисунка, картина, или друго произведение на изкуството на астрономическа тематика.

Кога е крайният срок за изпращане на проектите?

Крайният срок за всички проекти е петък, 29 февруари 2008, в 17:00ч централно европейско време (18:00ч българско време). Това се отнася както за проектите, изпратени по електронен път, така и за проектите, изпратени по пощата (важи датата от пощенското клеймо).

Как да изпратя проекта си?

Catch a Star Изследователи и Catch a Star Авантюристи

Формулярите за регистрация и изпращане на файла с проекта ви са достъпни на тази страница. Мола, в не изпращайте файловете си по електронната поща! Изпратете проекта си по електронен път, в някой от следните файлови формати:

Мола, уверете се че изображенията наистина са включени във файла, а не са като външни връзки. Силно предпочитаме проектите да са изпратени по електронен път, но ако е абсолютно необходимо, можете да изпратите проекта си и по пощата. Моля включете имената на участниците, датите на раждане, име на преподавателя, име и адрес на учебното заведение, електронна поща за връзка, и не забравяйте да уточните дали се състезавате в направлението "Изследователи" или "Авантюристи". Не забравяйте че не можем да ви върнем проектите.

Catch a Star Художници

Формулярите за регистрация и за изпращане на файловете са достъпни он-лайн на тази страница. Мола, не изпращайте файловете си по електронната поща!. Изпратете произведението си по електронен път в един от следните файлови формати:

 • JPEG
 • PNG
 • GIF

Силно предпочитаме произведенията да са изпратени по електронен път, но също така може да изпратите проекта си и по пощата. Моля включете името на участника, датата на раждане, име на преподавателя, име и адрес на учебното заведение, електронна поща за връзка. Не забравяйте че не можем да ви върнем произведенията.

Какво трябва да включва проекта ми?

Ето няколко правила и напътствия за Catch a Star Изследователи и Catch a Star Авантюристи:

 • Започнете проекта си с кратко резюме (abstract) (от около 200-300 думи). Ако участвате в Catch a Star Авантюристи в език, който не е английския, не забравяйте, че резюмето трябва да е на английски.
 • В статията ви трябва да присъстват логотата на Catch a Star, ESO и EAAE (всяко едно от наименованията е връзка към съответната картинка).
 • Не забравяйте библиографията, в която да изброите източниците, които сте ползвали (вкл. картинките)
 • Статията трябва да е не по-дълга от 5 000 думи.
 • Статията трябва да е ваше оригинално произведение. Не стига да копирате текстове от други места. Ето защо, трябва да направите библиография, в която да посочите източниците си.
 • Съветваме ви да изберете оригинална тематика. Оригинални теми са за предпочитане, например, пред няколко сходни проекта от ученици от един клас.
 • Моля пишете колкото се може по-ясно. Представените факти трябва да са научно потвърдени. Доброто оформление на статиите е препоръчително.