Frequently asked questions

Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към нак на eduinfo@eso.org.

 

 1. На коя електронна поща трябва да изпратя проекта си?
 2. Аз съм преподавател. Мога ли да съм ръководител на повече от една група, т.е. има ли ограничение за преподавателите относно броя на групите?
 3. Може ли участници от едно учебно заведение да участват в повече от едно направление?
 4. Може ли ученици от различни училища да участват в една група?
 5. Трябва ли да се регистрираме преди да изпратим проекта, или да го направим по същото време? Формулярите са еднакви!
 6. Може ли произведенията за Catch a Star Художници да бъдат изработени с компютърни програми или се допускат само традиционни методи?

 1. На коя електронна поща трябва да изпратя проекта си?

  Моля, не изпращайте проектите си по електронната поща. Интернет-формулярите за изпращането им скоро ще станат достъпни.

 2. Аз съм преподавател. Мога ли да съм ръководител на повече от една група, т.е. има ли ограничение за преподавателите относно броя на групите?

  Преподавател може да ръководи повече от една група. Но ученик не може да участва в повече от един отбор.

 3. Може ли участници от едно учебно заведение да участват в повече от едно направление?

  Да. Различни отбори от участници от едно училище могат да участват в Catch a Star Изследователи, Авантюристи, или Художници. Но един отделен ученик може да участва само в едно направление

 4. Може ли ученици от различни училища да участват в една група?

  Да. Но моля в такъв случай да предоставите само един адрес за връзка (на едно от учебните заведения).

 5. Трябва ли да се регистрираме преди да изпратим проекта, или да го направим по същото време? Формулярите са еднакви!

  Няма значение. Можете да се регистрирате чрез формулярите, и да изпратите проекта си едновременно с това. Или, можете да се регистрирате, без да изпращате проекта си в този момент, а по-късно.. И в двата случая ще може да променяте изпратените файлове и другите данни, до изтичане на крайния срок.

 6. Може ли произведенията за Catch a Star Художници да бъдат изработени с компютърни програми или се допускат само традиционни методи?

  Ако желаете, можете да използвате компютърна програма, в направата на вашата творба, или, разбира се, да използвате традиционни средства. (бои, пастели, моливи, и т.н.). И в двата случая, не забравяйте да проверите дали файловете са в някои от допустимите формати: JPEG, PNG или GIF.