Om ESO

Loading player...

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og det mest produktive observatorium i verden. Den ble dannet i 1962 og tilbyr forskningsanlegg i verdensklasse for astronomer og astrofysikere. Organisasjonen er finansiert av Belgia, Brasil, Danmark, Storbritannia, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Flere andre land har uttrykt interesse for medlemskap. Norge er det eneste landet i Skandinavia som ikke er med i ESO.

Hovedkvarteret, som utgjør organisasjonens vitenskapelige, tekniske og administrative sentrum, holder til i Garching nær München i Tyskland. I tillegg til kontoret i Santiago, driver ESO tre observatorier i Atacamaørkenen i Chile. På La Silla, 600 km nord for Santiago og 2400 moh., har ESO flere mellomstore optiske teleskoper. På Paranal, et 2600 meter høyt fjell nord for Antofagasta, befinner Very Large Telescope (VLT) seg, i tillegg til VLT-interferometeret og to kartleggingsteleskoper kalt VST og VISTA.  Det tredje observatoriet er Llano de Chajnantor på 5000 meters høyde, nær San Pedro de Atacama. Her ligger et nytt submillimeterteleskop (APEX), og et gigantisk nettverk av 12 meter store submillimeterantenner (ALMA) er under bygging i samarbeid med Nord-Amerika, Øst-Asia og Chile.

ESO deltar for tiden i utviklingsstudier i forbindelse med et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Speildiameteren vil være rundt 40 meter.

De årlige bevilgningene til ESO fra medlemslandene er om lag 143 millioner euro. Organisasjonen har rundt 730 ansatte.

I kraft av å bygge og drive mange av verdens kraftigste bakkebaserte teleskoper, tilbyr ESO en rekke muligheter for teknologioverføring, "spin-offs" og kontraktoppdrag for høyteknologibedrifter i ESOs medlemsland.

ESO er medlem av EIRO-forumet. Forumet er et samarbeid mellom syv europeiske mellomstatlige forskningsorganisasjoner som driver store forskningsinfrastrukturer.

"ESO har utviklet et bortimot unikt nivå innen internasjonalt samarbeid, og alt gjøres av de som er best egnet, uavhengig av hvilket land eller institusjon de tilhører. Denne innstillingen er til eksempel for hele Europa."

Maria van der Hoeven, Utdanning-, kultur- og vitenskapsminister i Nederland

eso headquarters garching

ESO Headquarters

Chile Map

Sites in ChileBrochure: Reaching New Heights in Astronomy

Brochure: Reaching New Heights in Astronomy (PDF File)