Eiropas logs uz Visumu

Artist impression of the E-ELTESO ir guvusi ievērojamu pieredzi lielu astronomisko teleskopu plānošanā, celtniecībā un izmantošanā tālvadāmās vietās. ESO Ļoti lielais teleskops VLT ir pasaulē modernākais virszemes optiskais teleskops, kas devis iespēju daudziem zinātniskiem atklājumiem.

Šīs zināšanas veido pamatu centieniem, lai Eiropas astronomiem izstrādātu Ārkārtīgi lielo teleskopu E-ELT. Tā pamatprojektu pabeidza 2006. gada beigās. Galīgā šīs iekārtas dizaina izstrāde, pētījums, kas izmaksā 57 miljonus eiro, šobrīd jau ir uzsākts ar mērķi nodrošināt, ka E-ELT observatorija varēs uzsākt darbību nākamajā desmitgadē. Papildus šiem projektēšanas pasākumiem vairāk nekā 30 Eiropas zinātnisko institūtu un augsto tehnoloģiju uzņēmumu pēta lielo teleskopu tehnoloģiskas izredzes. ES 6. (E-ELT nodoma pētījums) un 7. (E-ELT sagatavošanas projekts) ietvarprogrammās ar daļēju Eiropas komisijas finansējumu. E-ELT ir augstās tehnoloģijas, ļoti prestižs zinātnes virzīts projekts, kas sevī ietver daudzas novatoriskas izstrādnes. Tas piedāvā daudzas iespējas tehnoloģijas blakusproduktiem un datu pārsūtīšanai kopā ar izdevīgu tehnoloģijas līgumu iespējām un sagādā dramatisku vitrīnu Eiropas rūpniecībai.

E-ELT jau ir guvis plašu atbalstu Eiropas zinātnes aprindās. Šis drosmīgais pasākums ir vienīgais optiskās astronomijas projekts, kas atlasīts Eiropas stratēģijas diskusiju rīcības plānā par pētniecības infrastruktūrām. Tas arī iezīmējas ļoti uzskatāmi ASTRONET rīcības plānā par Eiropas astronomijas infrastruktūrām.

Šī nozīmīgākā flagmaņa projekta Eiropas vadība neapstrīdami cels Eiropas zinātnisko, tehnoloģisko un rūpniecisko profilu.

Atpakaļ            Nākamais