Együttműködések

Tudományos együttműködések

Az ESO-nak kiterjedt programja van pályakezdők (fiatal, PhD fokozattal rendelkező csillagászok) valamint egytemi hallgatók számára, amivel hozzájárul az európai tudósok mobilitásához. A tagállamok és más országok tapasztalt szakemberei időszakosan vendégkutatóként dolgoznak az ESO intézményeiben. Ezen felül az ESO jelentős nemzetközi konferenciákat szervez az élvonalbeli csillagászati kutatások és kapcsolódó technológia területén, valamint logisztikai támogatást biztosít az Astronomy & Astrophysics című nemzetközi folyóirat számára.

Együttműködés az iparral

Annak érdekében, hogy a felhasználóinak egyre jobb csillagászati távcsöveket és műszereket tudjon nyújtani, az ESO a legfejlettebb csúcstechnológiával foglalkozó európai cégekkel dolgozik szoros együttműködésben. Az európai ipar így kulcsfontosságú szerepet játszik az ESO-projektek megvalósításában. A tagállamokban és Chilében lévő kereskedelmi partnerek aktív és lelkes részvétele nélkül az ESO projektek nem jöhetnének létre. További információ ezekről az Ipari kapcsolatok részben található.

Az ESO és az EU

Az ESO a legjelentősebb földi bázisú csillagászattal foglalkozó szervezet Európában. 1962-es megalapítása óta nemcsak a legfőbb fejlesztője és üzemeltetője lett a legnagyobb csillagászati projekteknek, de az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban fő szerepet játszik az európai csillagászati együttműködések szervezésében és elősegítésében. Így az ESO felkészült arra, hogy jelentősen hozzájáruljon az Európai Kutatási Terület létrehozásához, amely egy az európai kutatás és fejlesztés támogatására, valamint az úgynevezett Lisszaboni célok megvalósítására irányuló Európai Uniós kezdeményezés. Az ESO és az Európai Unió együttműködése a következő módokon keresztül valósul meg:

  • közvetlen kapcsolattartás a keretprogramok révén;
  • részvétel az EU-s finanszírozású hálózatokban, mint az OPTICON és az ASTRONET;
  • az EIROforum tagság keretei között végrehajtott tevékenységek.

Amíg némelyik tevékenység elsősorban kutatás-fejlesztési feladatokat jelent, és gyakran konkrét ESO projektekhez kapcsolódik, addig más programok célja kifejezetten az oktatás és az ismeretterjesztés. Az ESO részt vesz a jelenleg európai szinten folyó tudománypolitikai vitában is, ahol az Európai Kutatási Terület jövőbeli irányvonalait fekteti le.