Ilmoitukset

Subscribe to receive news from ESO in your language!
ann17036-fi — Tiedote
Red Dots: Maankaltaisten planeettojen live-etsintä Proxima Kentaurin ympärillä jatkuu
19. kesäkuuta 2017: Pale Red Dot kampanjan taustalla oleva työryhmä, mikä löysi viime vuonna planeetan meitä lähimpänä olevan tähden ympäriltä (eso1629) jatkavat maankaltaisten planeettojen etsintää ja avaavat tänään siihen liittyen uuden aloitteen. Red Dots-kampanjan jatko-osassa seurataan tähtitieteilijöitä, kun he käyttävät ESO:n "exoplanet-hunter"-instrumenttia etsiäkseen planeettoja muutamien lähimpien tähtien ympäriltä, joihin kuuluvat Proxima Centauri, Barnardin tähti ja Ross 154. ESO liittyy mukaan tähän "Open Notebook Science experiment"-ohjelmaan, missä todellista tiedettä tarkastellaan reaaliajassa. Tämä antaa yleisölle ja tiedeyhteisölle pääsyn Proxima Kentaurin dataan kun kampanja kehittyy. Guillem Anglada-Escudén Queen Maryn University of Londonista vetämä tutkimusryhmä [1] kerää ja analysoi dataa ESO:n High Accuracy Radial velocity Planet Searcher eli HARPS-instrumentilla, sekä muilla instrumenteilla ympäri maailman [2] noin 90 yön aikana. Fotometriset havainnot alkoivat 15. kesäkuuta ja spektroskooppiset havainnot alkavat 21. kesäkuuta. HARPS on ennennäkömättömän tarkka spektrografi ja pienimassaisten eksoplaneettojen menestyksekkäin löytäjä. Se on kiinnitetty ESO:n 3.6-metrin teleskooppiin La Silla:ssa ja HARPS etsii säännöllisesti joka yö uusia eksoplaneettoja tarkastelemalla ...
Lue lisää
ann17033-fi — Tiedote
Science in School: numero 40 on nyt saatavilla
15. kesäkuuta 2017: Viimeisin numero ilmaisesta Science in School lehdestä on nyt saatavilla verkossa ja painetussa muodossa. Tämä tieteen opettajille suunnattu eurooppalainen lehti sisältää inspiroivia artikkeleita, hauskoja pelejä ja käytännön opiskelijatöitä jokaisessa numerossa. Sen tavoitteena on tieteen opettamisen edistäminen rohkaisemalla opettajia, tutkijoita ja kaikkia muita tulemaan mukaan Euroopan tiedekasvatuksen pariin. Tämän numeron kohokohtiin kuuluvat: artikkeli siitä miten luonnon rakennelmat inspiroivat tulevaisuuden rakennusten suunnitelmia, haastattelu Nobel-palkinnon voittajan Sir Paul Nursen kanssa, sekä artikkeli siitä miten gravitaatioaaltojen havaitsemiseen vaadittava tarkkuus saavutettiin. Luokkahuoneessa tapahtuviin aktiviteetteihin kuuluvat: sen selvittäminen miten kemiaa ja fysiikkaa käytetään rikosten selvittämisen apuna, sekä aktiviteetti tautien leviämisestä, mikä korostaa matematiikan käytännön sovelluksia. "Science in School"-lehden julkaisee EIROforum, mikä on kahdeksan Euroopan maan tieteellisten tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä, missä ESO on mukana yhtenä jäsenenä. Lehti käsittelee useiden eri aineiden tieteen opettamista Euroopan eri puolilla korostaen parasta opetusta ja tutkimuksen terävintä kärkeä. Tuleviin numeroihin mukaan tulevia kirjoituksia otetaan erittäin mielellään vastaan sekä erityisiin tieteellisiin aiheisiin perehtyneiltä tutkijoilta, ...
Lue lisää
ann17030-fi — Tiedote
ESO:n viides tähtitieteen talvileiri lukiolaisille
6. kesäkuuta 2017: ESO ja sen Tieteen popularisoinnin verkosto tekevät yhteistyötä tiedekasvatukseen keskittyneen Sterrenlabin ja Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley eli OAVdA:n kanssa järjestääkseen viidennen ESO:n tähtitiedeleirin aiheena etäisyydet Universumissa. Leiri kestää tiistaista 26.12.2017 maanantaihin 1.1.2018 Aosta Valleyssä Italiassa. Leirillä käydään läpi teemaa nimeltään "Universumin etäisyydet" usean eri tähtitieteen session kautta. Nämä käsittävät luentoja, käytännön toiminta-aktiviteetteja, sekä teleskoopeilla ja observatorion laitteilla yöllä tehtäviä havaintoja. Sosiaaliset aktiviteetit, talviurheilu ja ekskursiot tekevät leiristä ikimuistoisen kokemuksen osallistujille. ESO ja OAVdA ovat vastuussa ESO:n tähtitiedeleirin tieteellisestä ohjelmasta ja heidän kautta tulevat luennoitsijat ja muu materiaali yhdessä usean muun kumppanin kanssa. Rekisteröintimaksu on 500€ ja se kattaa täysihoidon Saint Barthélemyn hostellissa, ammattihenkilökunnan valovonnan, kaikki tähtitieteen ja vapaa-ajan aktiviteetit, materiaalit, ekskursiot, sisäiset kuljetukset ja vakuutuksen. Myös linja-autokuljetus observatorion ja lentokentän välillä kuuluu mukaan. Maksu ei kata matkakustannuksia opiskelijan kodin ja Milan Malpensan välillä. Leirille pääsee mukaan maksimissaan 56 lukiolaista iältään 16-18 vuotta (syntyneet vuosina ...
Lue lisää
ann17029-fi — Tiedote
Tule tapaamaan ESO:a "Big Science Business Forum 2018"-tapahtumaan
5. kesäkuuta 2017: "Big Science Business Forum 2018" eli BSBF2018 pyrkii olemaan ensimmäinen yhteistyö- ja tapaamismahdollisuus Eurooppalaisille yrityksille ja muille investoijille, missä tulevaisuuden investointeja ja hankintoja, mitkä tulevat Euroopan suurista tiedeorganisaatioista esitellään. Tapahtuman organisoivat Tanskan tiede- ja korkeakouluministeriö Kööpenhaminassa Tanskassa yhdessä ESO:n ja muiden suurten Eurooppalaisten tiedeorganisaatioiden kanssa. Sitä isännöi bigscience.dk ja se tapahtuu välillä 26.–28. helmikuuta 2018. Osallistujia odotetaan tulevan noin 1000 pääasiassa Eurooppalaisista yrityksistä ja organisaatioista, ketkä suunnittelvat osallistumistaan "Big Science"-markkinoille. Erityiset rinnakkaissessiot, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä näyttelyt antavat osallistujille mahdollisuuden: Oppia tulevien vuosien bisnes-mahdollisuuksista hyvin laajalla eri alueella. Tavata Euroopan "Big Science"-organisaatioiden edustajia ja heidän avain alihankkijoitaan. Osallistua keskusteluihin "Big Science"-markkinoiden mahdollisuuksista ja haasteista. Verkostua ja luoda kumppanuuksia business-to-business tapaamisissa ja avoimella näyttelyalueella. Saada tietoa hankintojen säännöistä, immateriaalioikeuksista, teknologian siirrosta ja siitä miten yritykset voivat olla mukana "Big Science"-markkinoilla. Nähdä yksityiskohtaisia esityksiä tulevaisuuden hankinnoista. Big Science Business Forum 2018-tapahtuman yksityiskohdat ja ohjelma ovat saatavilla verkossa. Rekisteröinti aukeaa 26. kesäkuuta 2017. Seuraavat ...
Lue lisää
ann17028-fi — Tiedote
Rahoitusmahdollisuuksia Chilessä (Anuncio de Oportunidades)
30. toukokuuta 2017: Vahvistaakseen omia ohjelmiaan ja tieteellistä yhteistyötä Chilen kanssa ESO jakaa ja hallinnoi vuosittain myönnettävää tähtitieteen ja teknologian avustusta erityisestä kehitysrahastosta. Johtokunta, missä on mukana edustajia ESO:sta ja Chilen hallituksesta (toimii ulkoasianministeriön kautta), arvioi ja valitsee tästä rahastosta myönnettävät avustuskohteet. Avustukset kuuluvat viiteen allaolevaan osa-alueeseen: ESO:n avustus väitöskirjatyön jälkeiseen tähtitieteentutkimukseen Chilen akateemisissa instituuteissa. Rahoitus akateemisiin tutkijapaikkoihin enimmillään kahdeksi vuodeksi Chilen akateemisissa instituuteissa. Rahoitus tähtitieteen opetuksen kehittämiseen ja opetukseen, sekä tähtitieteen tulosten esittämiseen Chilessä. Rahoitus teknologisten laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen tähtitieteen tarpeisiin. Rahoitus tähtitieteen kehittämiseen niillä osa-alueilla, joita ylläolevat neljä kategoriaa eivät kata. ESO:n ja Chilen hallituksen yhteinen komitea harkitsee kaikkia hakemuksia, mitkä edesauttavat tähtitieteen kehitystä Chilessä ja se allokoi tähän rahoitusta yhteensä noin 320 miljoonaa Chilen pesoa vuonna 2017. Rahoituksen myöntöperusteena on projektin meriitit, komitean määrittämät strategiset prioriteetit, pyydetyn määrän ja hakemuksen laajuuden välinen yhteys, sekä hakijan ansioluettelo. Komitea rohkaisee erityisesti sellaisia kunnianhimoisia hakemuksia insinööri-tähtitieteen alalta, mitkä tukevat Chilessä ja ulkomailla ...
Lue lisää
ann17027-fi — Tiedote
ELT:n sensorien sopimus myönnetty Teledyne e2v:lle
22. toukokuuta 2017: ESO on myöntänyt miljoonien arvoisen sopimuksen kansainväliselle Teledyne e2v yhtiölle "Large Visible Sensor Modules"-yksiköiden sunnittelemisesta ja valmistamisesta ELT-teleskoopille. ELT:n suunniteltu toiminnan aloitusvuosi on 2024 ja ELT edustaa teleskooppien terävintä kärkeä. Jotta teleskooppi pystyy kuvaamaan Universumia äärimmäisen tarkasti, se käyttää erittäin hienostunutta adaptiivisen optiikan tekniikkaa, minkä avulla ilmakehän muutokset pystytään eliminoimaan. Nämä systeemit vaativat äärimmäisen laadukkaita sensoreita. Jokainen sensori on kooltaan 800 x 800 pikseliä ja on osa Teledyne e2v:n tunnetuksi tekemää CMOS teknologiaa. Niiden äärimmäinen herkkyys ja nopea vasteaika mahdollistavat ELT:n adaptiivisen optiikan systeemin nopean toiminnan, missä pieniä muutoksia tehdään noin 700 kertaa sekunnissa ilmakehän muutosten kompensoimiseksi. Tämän avulla lopulliset tähtitieteen kuvat eksoplaneetoista, kaukaisista galakseista, ja kaikesta niiden välillä hyötyvät tarkimmasta mahdollisesta resoluutiosta. Sopimus kestää neljän vuoden ajan ja se koostuu kahdesta vaiheesta. Alkuvaiheessa sensoreista tehdään mallikappaleet, joilla koko konseptin toimivuus testataan. Sen jälkeen kaikki 28 sensoria valmistetaan Teledyne e2v:n tiloissa Chelmsfordissa, Iso-Britanniassa, joista useimmat asennetaan suunniteltuihin ELT-instrumentteihin ja muut ...
Lue lisää
ann17023-fi — Tiedote
Strategisen kumppanuuden keskustelut Australian ja ESO:n välillä on aloitettu
9. toukokuuta 2017: Australian teollisuus-, innovaatio- ja tiedeministeri Senaattori Hon Arthur Sinodinos on ilmoittanut hänen hallituksensa aikeista aloittaa avoimet neuvottelut ESO:n kanssa strategisesta kumppanuudesta, missä Australia osallistuisi kaikkiin La Silla Paranal observatorion aktiviteetteihin. Tämä ilmoitus on seuraus useiden vuosien aikana käytyihin epämuodollisiin keskusteluihin Australian ja ESO:n välillä mahdollisesta yhteistyöstä. Vaikka kumppanuussopimus on hyväksyttävä ESO neuvoston toimesta, niin se nostaa esille useita mahdollisuuksia sekä Australialle, että ESO:lle. Australian hallituksen ilmoitus sai sysäyksen vuoden 2015 aikana julkaistussa Australian tiedeakatemian vuosikymmensuunnitelmassa Australian tähtitieteestä välillä 2016–2025. Tässä muistutetaan kahdeksan metrin kokoluokan optisten- ja infrapunakaukoputkien tarpeesta, jotta Australia pystyy säilyttämään tieteellisen asiantuntemuksen ja teknisen osaamisen tason maailmanluokan tutkimuksen tekemiseksi seuraavan sukupolven suurilla kaukoputkilla, sekä säilyttääkseen maan johtoaseman optisen- ja infrapuna-alueen instrumentaation kehityksessä. Saavuttaakseen nämä tavoitteet kumppanuus maailman parhaan maanpäälisen tähtitieteen organisaation ESO:n kanssa olisi erittäin toivottu Australian tähtitieteen yhteisön taholta, mikä on maailman kärjessä omilla ansioillaan. ESO:n pääjohtaja, Tim de Zeeuw, kertoo päätöksen merkityksestä: “Australian hallituksen äskettäinen ilmoitus ...
Lue lisää
Tulos 1 - 20 / 751