Přehlídkové dalekohledy

Survey Telescope

Mapování oblohy do nejjemnějších detailů

Na observatoři Paranal, kterou má ESO v severním Chile,  pracují dva nové a výkonné dalekohledy: Přehlídkový astronomický dalekohled pro viditelné světlo a infračervený obor neboli VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) a Přehlídkový dalekohled VST (VLT Survey Telescope) pro oblast viditelného světla. Jde pravděpodobně o nejvýkonnější jednoúčelové zobrazovací přehlídkové dalekohledy na světě a výrazně zvýší potenciál pro nové objevy na paranalské observatoři.

Mnohé z nejzajímavějších astronomických objektů – od maličkých, ale potenciálně nebezpečných blízkozemních planetek až po nejvzdálenější kvasary – jsou vzácné. Jejich hledání připomíná hledání jehly v kupce sena. Největší dalekohledy, jako jsou VLT – Velmi velký dalekohled ESO – a Hubbleův kosmický dalekohled NASA a ESA, mohou najednou zkoumat pouze maličký výsek oblohy. VISTA a VST jsou však konstruovány tak, aby fotografovaly rychle a do hloubky velké oblasti. Oběma teleskopům potrvá až pět let, aby provedly celkem devět pečlivě naplánovaných přehlídek. Vytvoří přitom rozsáhlé archivy jak snímků, tak katalogů objektů, z nichž budou astronomové čerpat v nadcházejících desetiletích. Přehlídkové dalekohledy sehrají zásadní roli i v tom, že připraví cestu pro taková budoucí zařízení, jako jsou Evropský extrémně velký dalekohled (E-ELT) a Webbův kosmický dalekohled JWST (James Webb Space Telescope).

Zajímavé objekty, které přehlídkové dalekohledy naleznou, se stanou cílem pro podrobné studie jak prostřednictvím sousedního VLT, tak pomocí dalších dalekohledů na zemském povrchu i ve vesmíru. Oba přehlídkové dalekohledy mají své kopule poblíž VLT a těší se ze stejně výjimečných pozorovacích podmínek i ze stejně vysoce účinného provozního modelu.

VISTA má primární zrcadlo o průměru 4,1 m a je zdaleka největším dalekohledem na světě určeným k přehlídkám oblohy v blízkém infračerveném pásmu. Dalekohled VISTA, který vytvořilo konsorcium 18 britských univerzit, se stal se naturálním příspěvkem Evropské jižní observatoři v rámci přístupové dohody se Spojeným královstvím, kdy členský příspěvek platila britská rada pro vědecko-technická zařízení UK Science and Technology Facilities Council (STFC). Má nejzakřivenější primární zrcadlo, jaké kdy bylo v této velikosti vyrobeno, a jeho konstrukce představovala obdivuhodný výkon. V srdci dalekohledu VISTA se nachází 3tunová kamera se 16 speciálními detektory citlivými na infračervené světlo s celkem 67 megapixely. Pokrývá největší oblast ze všech kamer pro blízký infračervený obor spektra.

Pozorování na vlnových délkách delších, než jaké dokáže spatřit lidské oko, umožní dalekohledu VISTA zkoumat objekty, které by bylo téměř nemožné pozorovat ve viditelném světle, protože jsou chladné, zastřené mračny prachu, nebo kvůli tzv. červenému posuvu: v důsledku rozpínání vesmíru se totiž vlnová délka jejich světla při jeho dlouhém putování prostorem od dob raného vesmíru prodloužila a posunula k červenému konci spektra.

VISTA bude moci detekovat a katalogizovat objekty na celé jižní obloze s citlivostí 40krát vyšší, než jaké se dosahovalo při dřívějších infračervených přehlídkách oblohy, jako byla například velmi úspěšná celooblohová přehlídka na vlnové délce 2 μm (Two Micron All-Sky Survey). Zahájení přehlídek VISTA začalo na začátku roku 2010.

VST je nejmodernější 2,4m dalekohled vybavený kamerou OmegaCAM, což je obrovitá CCD kamera s 268 megapixely a širokoúhlým zorným polem o průměru čtyřikrát větším než Měsíc v úplňku. Doplňuje dalekohled VISTA a bude prohlížet oblohu ve viditelném světle. VST je výsledkem spolupráce ESO a neapolské Astronomické observatoře Capodimonte (OAC), což je výzkumné středisko Italského národního ústavu pro astrofyziku (INAF).  VST je v provozu na Paranalu od roku 2010.

Vědecké cíle přehlídek se dotýkají mnoha nejžhavějších problémů dnešní astrofyziky, od povahy temné energie až po hrozbu představovanou blízkozemními planetkami. Přehlídky budou provádět široké týmy astronomů z celé Evropy. Některé zahrnou většinu jižní oblohy, jiné se soustředí na menší oblasti.

Jak VISTA, tak VST přinesou ohromné množství dat – jediný snímek pořízený dalekohledem VISTA má 67 megapixelů a obrázky z OmegaCAM na VST budou mít 268 megapixelů. Každou noc oba přehlídkové dalekohledy vyprodukují daleko víc dat než všechny ostatní přístroje na VLT dohromady. VST a VISTA společně vytvoří více než 100 terabytů dat ročně.