Very Large Telescope

Nejmodernější astronomická observatoř pro pozorování ve viditelném světle na světě.

The ESO Very Large ArraySoustava dalekohledů VLT (Very Large Telescope) je vlajkovou lodí evropské astronomie pro pozorování ze zemského povrchu na počátku třetího tisíciletí. Je to nejmodernější optický přístroj na světě, sestávající ze čtyři hlavních dalekohledů s primárním zrcadlem o průměru 8,2 m a čtyř 1,8m pohyblivých pomocných dalekohledů. Dalekohledy mohou pracovat všechny společně a tak vytvořit obří &bdquointerferometr", Interferometr Velmi velkého dalekohledu ESO neboli VLTI, který umožňuje astronomům pozorovat až 25krát jemnější podrobnosti než s každým z teleskopů samostatně.

Ve VLTI se světlené paprsky kombinují díky složitému systému zrcadel v podzemních tunelech tak, aby délka dráhy světla od každého teleskopu do interferometru byla stejně dlouhá s přesností lepší než 1/1000 mm na sto metrů. S touto přesností dokáže VLTI rekonstruovat obrazy o úhlovém rozlišení několika milivteřin, což je stejné, jako kdybychom od sebe rozlišovali dva přední reflektory automobilu ve vzdálenosti Měsíce.

Jednotlivé hlavní 8,2m dalekohledy VLT se také mohou využívat samostatně. S jediným tímto dalekohledem se dají při hodinové expozici pořídit snímky velmi slabých objektů – až do hvězdné velikosti 30 magnitud. To se rovná pozorování objektů, jejichž světlo je 4miliardkrát slabší, než dokážeme spatřit pouhým okem.

Velké hlavní dalekohledy byly pojmenovány AntuKueyenMelipal a Yepun. Pro další informace o významu jejich jmen klikni zde:

Podrobnější informace o VLT jsou uvedeny ve VLT Whitebook (Bílá kniha VLT). Whitebook byla umístěna na internet v průběhu plánovací a konstrukční fáze VLT a byla průběžně aktualizována až do chvíle, kdy VLT zachytil první světlo koncem května 1998. Whitebook zahrnuje velké množství dokumentů a článků rozmanitého rozsahu a úrovně. Mějte, prosím, na paměti, že o tento dokument už dále nikdo nepečuje.

Dalekohledy a přístroje

Program přístrojového vybavení pro VLT je nejambicióznější projekt, jaký byl kdy vytvořen pro jednu observatoř. Zahrnuje širokoúhlé zobrazovače, kamery a spektrografy korigované adaptivní optikou, stejně jako spektrografy pro více objektů a spektrometry s vysokým rozlišením, a pokrývá širokou oblast spektra, od dalekého ultrafialového oboru (300 nm) po střední infračervené vlnové délky (24 μm).

Hlavní dalekohledy 

8,2m dalekohledy jsou umístěny v uzavřených budovách s kontrolovanou teplotou, které se otáčejí současně s dalekohledy. Jejich konstrukce minimalizuje jakékoli nepříznivé vlivy na pozorovací podmínky, například turbulence vzduchu uvnitř tubusu dalekohledu, k nimž by jinak mohlo dojít v důsledku změn teploty a proudění vzduchu.

První ze samostatných hlavních dalekohledů, &bdquoAntu", zahájil pravidelnou rutinní vědeckou práci 1. dubna 1999. Dnes jsou v provozu všechny čtyři hlavní i všechny čtyři pomocné dalekohledy.

The ESO Very Large Telescope
Přínos VLT pro pozorovací astronomii je nezpochybnitelný. Jde o nejproduktivnější samostatné pozemní zařízení a výsledky VLT se publikují v takovém množství, že vychází v průměru více než jedna recenzovaná vědecká práce denně. VLT výrazně přispívá k tomu, že se ESO stává nejproduktivnější pozemní observatoří na světě. VLT odstartoval novou éru objevů, na svém kontě má několik pozoruhodných vědeckých prvenství, včetně prvního snímku extrasolární planety (eso0428), sledování dráhy jednotlivých hvězd obíhajících kolem supermasivní černé díry v centru naší Galaxie (eso0846) a pozorování dosvitu nejvzdálenějšího záblesku záření gama.

Pomocné dalekohledy

Třebaže čtyři 8,2m hlavní dalekohledy mohou pracovat společně ve VLTI, většinou se využívají pro samostatná pozorování a pro interferometrická pozorování jsou volné pouze po omezený počet nocí v roce. Avšak 4 menší jednoúčelové pomocné teleskopy (AT) jsou k dispozici tak, aby mohl být VLTI v provozu každou noc. 

Kopule každého AT dalekohledu se skládá ze dvou tří-segmentových částí, které se otevírají a zavírají. Jejich úkolem je chránit citlivé části 1.8-metrového dalekohledu před pouštními podmínkami. Kopule je nesena transportní dutou podstavou, která obsahuje elektronickou skříň, tekutý chladící systém, vzduchotechniku, napájecí jednotky a další části. Během astronomického pozorování je kopule i transportér mechanicky izolován od dalekohledu, tak aby vibrace nemohli ovlivnit pozorovaná data. 

Transportní podstavy dalekohledů AT jsou umístěny na kolejnicích, mohou se tak přesunout do 30 různých pozorovacích poloh. Vzhledem k tomu, že VLT Interferometr (VLTI) se chová spíše jako jeden dalekohled, který je stejně velký jako použitá soustava dalekohledů, změna poloh dalekohledů AT znamená, že VLTI může být nastaven přesně podle potřeb pozorovacího projektu.

 

Hotel VLT jménem Residencia získal ocenění a objevil se i v záběrech filmu s Jamesem Bondem Quantum of Solace.

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše technické stránky.

Další snímky a videa jsou k dispozici v multimediálním archivu ESO.

Ukázka VLT

Stáhněte si ukázku VLT z videoarchivu