Evropské okno do vesmíru

Artist impression of the E-ELTESO nabylo značné odborné dovednosti při plánování, konstrukci a provozování velkých astronomických teleskopů na odlehlých místech. Velmi velký teleskop ESO je nejmodernější pozemní optický teleskop a umožnil mnoho zásadních vědeckých objevů.

Tyto odborné dovednosti jsou páteří snah o vybudování Extrémně velkého dalekohledu pro evropské astronomy. Jeho základní výchozí projekt byl dokončen v závěru roku 2006. Nyní se pracuje na konečném projektu tohoto zařízení – jde o studii v hodnotě 57 milionů eur – s cílem zahájit provoz observatoře E-ELT kolem roku 2018. Kromě těchto projektových činností se více než 30 evropských vědeckých ústavů a high-tech firem zabývá technickými a technologickými aspekty velkých dalekohledů v Projektové studii ELT 6. Rámcového programu a v Přípravném projektu E-ELT 7. Rámcového programu, které částečně financuje Evropská komise. E-ELT je technicky a technologicky špičkový a vysoce prestižní projekt, k němuž dala impuls věda a který si vyžaduje mnoho inovačních postupů. Nabízí proto i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů a pro využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje též četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

E-ELT si již získal v evropské vědecké obci širokou podporu. Je jediným projektem optické astronomie, který byl vybrán v plánu priorit zvaném Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Zaujímá také přední místo v Cestovní mapě evropské infrastruktury pro astronomii, kterou představila síť ASTRONET.

Skutečnost, že Evropa je vůdčí silou tohoto mimořádného projektu, nepochybně výrazně zlepší vědeckou, technickou i průmyslovou tvář Evropy.

Zpět            Další