Velmi staré hvězdy

Určení stáří vesmíru

Astronomové použili Velmi velký teleskop VLT k unikátnímu měření, které dláždí cestu k nezávislému určení stáří vesmíru. Poprvé změřili množství radioaktivního izotopu uranu 238U ve hvězdě, která se zrodila v době, kdy se Mléčná dráha – Galaxie, v níž žijeme – teprve formovala. Viz tisková zpráva ESO Press Release eso0106.

Podobně jako radiouhlíkové datování v archeologii, ovšem v daleko delším časovém měřítku, měří tyto uranové "hodiny" věk hvězdy. Ukazují, že ona hvězda je stará 12,5 miliard roků. A jelikož hvězda nemůže být starší než sám vesmír, musí být vesmír ještě starší než oněch 12,5 miliard let. To souhlasí s tím, co je nám známo z kosmologie, která stanovuje stáří vesmíru na 13,7 miliard roků. Uvedená hvězda a naše Galaxie tedy musely vzniknout velmi brzy po velkém třesku.

Další výsledek klade na astronomickou techniku nároky až na hranici jejích možností a vrhá nové světlo na nejranější období Mléčné dráhy. Astronomové vůbec poprvé změřili obsah berylia ve dvou hvězdách v kulové hvězdokupě. Na základě těchto měření pak studovali a porovnávali ranou fázi formování prvních hvězd v Mléčné dráze a v dané kulové hvězdokupě. Zjistili, že první generace hvězd v Mléčné dráze se musela vytvořit brzy po skončení 200 milionů let trvajícího kosmologického „šerověku" (někdy také označovaného výrazem "doba temna"), který následoval po velkém třesku. Viz tisková zpráva ESO Press Release eso0425.

"Spektra této poměrně slabé hvězdy, která jsme získali, jsou naprosto báječná – skutečně mají kvalitu, jaká byla až donedávna vyhrazena pouze pro hvězdy viditelné pouhýma očima. Takže navzdory tomu, že je tato hvězda tak slaboučká, se dá čára uranu měřit s velmi dobrou přesností."

Roger Cayrel, Pařížská observatoř
...

The Globular Cluster 47 Tuc