Spolupráce s průmyslem

Vědci a inženýři působící v ESO aktivně spolupracují se svými kolegy z evropského průmyslu a evropskými výzkumnými institucemi na vývoji klíčových technologií budoucnosti. Evropský průmysl hraje v realizaci projektů ESO podstatnou roli. Bez aktivní spolupráce obchodních partnerů ze všech členských zemí a Chile by tyto projekty ESO nebylo možné uskutečnit.

Mezi takové projekty je možno zařadit například nové optomechanické a optoelektronické systémy a velmi přesné ovládání a manipulace s nadprůměrně těžkým zařízením. Vyvíjen je také hardware a software pro složité dalekohledy a přístroje, pokročilé matematické zpracování obrazu, optimální pořizování, archivování a práce s obrovským množstvím počítačových dat. ESO vyvinulo revoluční &bdquoaktivní optiku" a hrálo důležitou roli ve vývoji &bdquoadaptivní optiky" pro civilní aplikace. Tyto optické systémy nejsou podstatné jen pro dalekohledy dalších generací, ale hrají stále větší roli v běžném průmyslovém využití. Dnes je například v moderní medicíně využívána technika korekcí chvění laserového paprsku při operaci očí.

V oblasti vývoje technologií udržuje ESO úzkou spolupráci s řadou výzkumných týmů na univerzitách členských zemí. Astronomové členských zemí ESO jsou zapojeni do plánování a realizace vědeckých přístrojů jak pro VLT/VLTI, tak pro další současné nebo budoucí dalekohledy. Vývoj přístrojů poskytuje velkou příležitost pro tzv. národní centra excelence a přitahuje mnoho mladých vědců a inženýrů.