O ESO

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími členy jsou Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Několik dalších zemí vyjádřilo o členství zájem.

Hlavním úkolem organizace ESO je podle konvence přijaté v roce 1962 posktnout astronomům a astrofyzikům technické prostředky, které jim umožní provádět špičkovou vědu za těch nejlepších podmínek. Každoroční členský příspěvek ESO činí zhruba 140 miliónů EUR, přičemž ESO zaměstnává přibližně 680 stálých zaměstnanců. Budováním a provozem systému nejvýkonnějších pozemních astronomických dalekohledů na světě, které umožňují významné vědecké objevy, ESO nabízí i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů včetně využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

Zatímco hlavní sídlo ESO (sestávající z vědeckého, technického i administrativního centra organizace) se nachází v německém Garchingu, poblíž Mnichova, provozuje tato organizace kromě centra v Santiagu ještě tři jedinečná pozorovací stanoviště v Chil: La Silla, Paranal a Chajnantor.

ESO staví 39-metrový Evropský extrémně velký dalekohled pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast – ELT (Extremely Large Telescope), který se stane největším okem světa hledícím do vesmíru".

"ESO dosahuje unikátní úrovně mezinárodní spolupráce a všechno dělají ti, kteří to umějí nejlépe, bez ohledu na zemi nebo instituci. Tento přístup by měl být příkladem pro celou Evropu."

Maria van der Hoeven, ministryně pro Vzdělání, kulturu a vědu, Nizozemí

eso headquarters garching

ESO Centrála

Chile Map

Stanoviště v ChileBrochure: Nové obzory astronomie

Brožura: Nové obzory astronomie (Čeština)