O ESO

Loading the player...

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími členy jsou Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Několik dalších zemí vyjádřilo o členství zájem.

Hlavním úkolem organizace ESO je podle konvence přijaté v roce 1962 posktnout astronomům a astrofyzikům technické prostředky, které jim umožní provádět špičkovou vědu za těch nejlepších podmínek. Každoroční členský příspěvek ESO činí zhruba 130 miliónů EUR, přičemž ESO zaměstnává přibližně 680 stálých zaměstnanců. Budováním a provozem systému nejvýkonnějších pozemních astronomických dalekohledů na světě, které umožňují významné vědecké objevy, ESO nabízí i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů včetně využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

Zatímco hlavní sídlo ESO (sestávající z vědeckého, technického i administrativního centra organizace) se nachází v německém Garchingu, poblíž Mnichova, provozuje tato organizace kromě centra v Santiagu ještě tři jedinečná pozorovací stanoviště v Chil: La Silla, Paranal a Chajnantor.

ESO se chystá postavit 39-metrový Evropský extrémně velký dalekohled pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast – E-ELT (European Extremely Large Telescope), který se stane největším okem světa hledícím do vesmíru".

"ESO dosahuje naprosto unikátní úrovně mezinárodní spolupráce. Každou práci dělá ten, kdo ji zvládne njlépe, bez ohledu na státní příslušnot nebo instituci. Snaha o dosažení dokonalisti je příkladem pro celou Evropu."

Maria van der Hoeven, ministerině školství, kultury a vědy, Nizozemí

eso headquarters garching

ESO Centrála

Chile Map

Stanoviště v ChileBrochure: Nové obzory astronomie

Brožura: Nové obzory astronomie (Čeština)