O ESO

Loading player...

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími členy jsou Belgie,Brazílie,Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Několik dalších zemí vyjádřilo o členství zájem.

Zatímco hlavní sídlo ESO (sestávající z vědeckého, technického i administrativního centra organizace) se nachází v německém Garchingu, poblíž Mnichova, provozuje tato organizace kromě centra v Santiagu ještě tři jedinečná pozorovací stanoviště v Chile. NaLa Silla má ESO několik optických dalekohledů střední velikosti, včetně teleskopu, který je zatím nejúspěšnější při hledání exoplanet o malých hmotnostech. Velmi velký dalekohled (VLT – Very Large Telescope) představuje nejmodernější astronomickou observatoř v oboru viditelného světla na světě, je umístěn ve výšce 2600 m nad mořem na hoře Paranal, kde se nachází také interferometr VLT a dva přehlídkové dalekohledy – VST a VISTA. Třetí observatoř je v nadmořské výšce 5000 m na náhorní plošině Llano de Chajnantor poblíž San Pedro de Atacama. Zde pracuje submilimetrový radioteleskop (APEX) a ve spolupráci se Severní Amerikou, Východní Asií a Chile se staví revoluční teleskop ALMA – obří soustava submilimetrových parabolických antén, každá o průměru 12 m.

ESO se chystá postavit 40-metrový Evropský extrémně velký dalekohled pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast – E-ELT(European Extremely Large Telescope), který se stane &bdquonejvětším okem do nebe na světě".

Každoroční příspěvky členských států do ESO činí přibližně 143 milionů eur a ESO zaměstnává kolem 730 pracovníků.

Budováním a provozem systému nejvýkonnějších pozemních astronomických dalekohledů na světě, které umožňují významné vědecké objevy, ESO nabízí i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů včetně využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

"An almost unique level of international cooperation is achieved at ESO, and everything is done by those who can do it best, irrespective of their country or institution. This spirit of excellence is an example for all Europe."

Mrs. Maria van der Hoeven, Minister of Education, Culture and Science, the Netherlands

eso headquarters garching

ESO Headquarters

Chile Map

Sites in Chile