Voorbereiding van een revolutie

De sterrenkunde maakt gouden tijden door. Alleen al het afgelopen decennium zijn verbluffende ontdekkingen gedaan die iedereen zullen aanspreken – van de eerste planeten bij andere sterren tot de versnellende uitdijing van het heelal, dat gedomineerd wordt door de nog steeds raadselachtige donkere materie en donkere energie.

Artist impression of the E-ELTVooral dankzij de geavanceerde waarneemfaciliteiten van ESO, de intergouvernementele organisatie voor sterrenkundig onderzoek bij uitstek, neemt Europa op alle terreinen van de moderne sterrenkunde een vooraanstaande positie in. Het is nu de uitdaging om deze positie te consolideren en versterken. Dat zal worden gerealiseerd met een revolutionair nieuw telescoopconcept, de European Extremely Large Telescope (E-ELT), die prestaties levert die orden van grootte beter zijn dan die van de huidige waarneemfaciliteiten. Zo'n telescoop zal, uiteindelijk, een ommekeer teweegbrengen in onze perceptie van het heelal, net zoals de telescoop van Galilei dat 400 jaar geleden heeft gedaan.

De European Extremely Large Telescope, met een geplande diameter van bijna 40 meter, bevindt zich momenteel in een verregaande ontwerpfase. Naar verwachting zal de bouw in 2011 groen licht krijgen en kunnen de waarnemingen vroeg in het volgende decennium beginnen.

Het 'oog' van de telescoop is bijna zo groot als een half voetbalveld en zal 15 keer zo veel licht opvangen als de grootste optische telescopen van dit moment. Het vernieuwende telescoopontwerp gaat uit van vijf afzonderlijke spiegels die elk van een adaptief optisch systeem zijn voorzien, om de beeldverstoringen ten gevolge van turbulenties in de aardatmosfeer te corrigeren. Dat moet resulteren in beelden die 15 keer zo scherp zijn als die van de Hubble-ruimtetelescoop. De hoofdspiegel zal uit bijna duizend zeshoekige segmenten bestaan.

 

Terug            Volgende