The planetarium show "From Earth to the Universe"
ESOcast 61: Chile Chill 5 - Përshtypje nga La Silla
Filmi mbi ALMA-n – Në kërkim për Origjinën e Kozmosit
Një pamje e ekzoplanetëve me dritë të polarizuar
ESOcast 59: Fotografi të marra nga teleskopi MPG/ESO 2.2-metra
Filmim i ESO-s 55: Inagurimi i ALMA-s
duke e shfaqur 1 tek 50 të 2663