Om ESO

Loading player...

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. ESO bistår astronomer med toppmoderna forskningsanläggningar med stöd från Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Flera andra länder har uttryckt starkt intresse av att införlivas i organisationen.

ESO:s huvudsyfte, som etablerades i dess stadgar från 1962, är att förse astronomer och astrofysiker med forskningsanläggningar i toppklass så att de ska kunna bedriva forskning i främsta ledet under bästa möjliga förutsättningar. Den årliga insatsen till ESO från dess medlemstater är ungefär 130 miljoner euro. ESO har totalt runt 680 anställda. ESO har byggt och driver ett antal av världens mest kraftfulla markbaserade astronomiska teleskop vilket möjliggör viktiga vetenskapliga upptäckter. Dessutom bidrar verksamheten med möjligheter för ett stort antal teknologiska spin-off-effekter och utbyten, samt högteknologiska industrikontrakt. Organisationen ger därmed tillfälle för europeisk industri att visa upp sitt kunnande.

ESO:s huvudkontor (med organisationens vetenskapliga, tekniska och administrativa centrum) ligger i Garching nära München i Tyskland, men därtill driver ESO, utöver en bas i Chiles huvudstad Santiago, teleskop vid tre observationsplatser i Chile.

ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

"An almost unique level of international cooperation is achieved at ESO, and everything is done by those who can do it best, irrespective of their country or institution. This spirit of excellence is an example for all Europe."

Mrs. Maria van der Hoeven, Minister of Education, Culture and Science, the Netherlands

eso headquarters garching

ESO Headquarters

Chile Map

Sites in Chile