Snímek týdne 2013

18. listopadu 2013

Nový snímek komety ISON

Tým dalekohledu TRAPPIST monitoroval vývoj aktivity komety ISON po konjunkci se Sluncem od poloviny října 2013. Ke snímání využíval různé úzkopásmové filtry, které propouštějí jen vybrané emise určitých plynných složek kómy. To astronomům umožňuje spočítat, jaké množství molekul daného typu se z komety uvolňuje.

Aktivita komety ISON byla velmi nízká až do 1. listopadu 2013, kdy se při prvním zjasnění dvojnásobně zvýšilo množství plynů, které kometa uvolňovala. 13. listopadu, krátce před tím, než byl pořízen tento záběr, došlo k dalšímu výraznějšímu zjasnění, při kterém se aktivita komety zvýšila desetkrát. V posledních dnech se ale aktivita komety stabilizovala. Kometa je nyní snadno pozorovatelná binokuláry ráno nad východním obzorem. I na obloze se však přibližuje ke Slunci a její 'pozorovací okno‘ před průchodem přísluním skončí kolem 20. listopadu.   

Rychlá zvýšení aktivity jsou pravděpodobně způsobena zvyšující se intenzitou slunečního záření dopadajícího na povrch drobného kometárního jádra, které se rychle blíží ke Slunci. Těleso se prohřívá, zásoby ledu pod povrchem sublimují a v podobě plynu se uvolňují do okolního prostoru, přičemž s sebou strhávají značné množství prachu. Kometa ISON projde přísluním 28. listopadu 2013 ve vzdáleností pouze 1,2 milionu kilometrů od fotosféry (tedy ve vzdálenosti jen o něco menší, než je průměr Slunce). Tak blízko Slunci se začne odpařovat ještě mnohem větší množství ledu. Namáhání jádra při průletu v těsné blízkosti Slunce však může být natolik extrémní, že dojde k jeho rozpadu na fragmenty. Ty se následně mohou úplně rozdrolit a celá kometa se odpaří pod náporem slunečního záření. Pokud však jádro přežije průlet přísluním, mohla by se kometa ISON stát nápadně jasným objektem ranní oblohy v první polovině prosince 2013.

Uvedený snímek je složen ze čtveřice jednotlivých záběrů s expozicí 30 s, které byly získány v různých fotometrických filtrech (modrý, zelený, červený a filtr pro infračervenou oblast). Vzhledem k tomu, že se kometa rychle pohybovala na hvězdném pozadí, vypadají hvězdy na snímku jako různobarevné čárky.

Dalekohled TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) je určen ke zkoumání planetárních systémů na základě dvou typů pozorování: 1) detekce a zjištění základních charakteristik exoplanet (planet mimo Sluneční soustavu) a 2) studium komet ve Sluneční soustavě. Tento národní dalekohled o průměru zrcadla 60 cm je ovládán z kontrolní místnosti v Liège (Belgie) vzdálené 12 000 km.

Links

 


3. června 2013

Tři planety tančí nad La Silla

Fotografové i astronomové se těší z opravdového dárku: na nebi je v současnosti vidět jev, který se anglicky nazývá syzygy, a který spočívá v tom, že se tři (nebo více) nebeských těles seřadí na obloze na jedno místo. Pokud mají tato tělesa podobnou ekliptikální délku, říká se tomuto jevu také trojitá konjunkce. Samozřejmě, je to jenom otázka úhlu pohledu, ale pořád je to krásné. V tomto případě jsou těmito tělesy tři planety a jediná věc, kterou potřebujete, abyste si mohli vychutnat pohled, je volný pohled na oblohu při západu Slunce (na západní oblohu).

Tohle všechno měl k dispozici fotovyslanec ESO Yuri Beletsky, který pozoroval tento krásný jev z observatoře ESO La Silla v severním Chile. v severní Chile v neděli 26.května. Nad kopulemi dalekohledů se tyčí tři z planet v naší sluneční soustavy - Jupiter (nahoře), Venuše (vlevo dole), a Merkur (vpravo dole) – prezentující po západu slunce svůj kosmický tanec.

K uskupením jako tohle dochází pouze jednou za několik let. Poslední se uskutečnilo v květnu 2011 a k příštímu dojde v říjnu 2015. Tento hvězdný trojúhelník byl nejkrásnější během posledního květnového týdne, ale stále ještě budete schopní zahlédnout tři planety, jak během svých cest po nebi vytváří neustále se měnící konfigurace.

 

  • Obrázky

  1  
Ukázat 1 to 2 of 2
Bookmark and Share

Prohlédněte si také naše